Ιστοσελίδα φιλική σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)Ο ιστότοπος πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG (2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και λαμβάνει την πιστοποίηση μέσω του επίσημου validator Achecker, σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C.