Όροι Πολιτικής Επιστροφών:
Σύμφωνα με το άρθρο 4 Παρ. το Ν2251/1994, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Προϊόν με ουσιώδες ελάττωμα το οποίο παραδίδεται στον πελάτη και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του αντικαθίσταται από άλλο πανομοιότυπο χωρίς επιπλέον κόστος μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος από τον πελάτη προς την Fotiseto, η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του.

Πολιτική Ακύρωσης Προϊόντων:
Ο πελάτης του Fotiseto διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του μέσα σε 24 ώρες. Για την ακύρωση της παραγγελίας ο πελάτης δεν θα χρεωθεί και το συνολικό ποσό της παραγγελίας του –που έχει χρεωθεί- θα επιστραφεί.