"Λαμπτήρες Εκκένωσης"

Απαιτούν ειδικά συστήματα έναυσης και χρησιμοποιούνται κατά βάση σε επαγγελματικούς χώρους.