"Φωτιστικά Οροφής Εσωτερικού"

Τα φωτιστικά οροφής απαιτούνται σε χώρους όπου η οροφή είναι εμφανής και δεν έχει ντυθεί με κάποια ψευδοροφή. Συνήθως οι πηγές φωτισμού και η φιλοσοφία είναι αντίστοιχη με αυτή των χωνευτών φωτιστικών.

Τρίφωτο σποτ 6205

Τρίφωτο σποτ 6205 QR111

Τρίφωτο οροφής TLB3

Τρίφωτο οροφής TLB3 από αλουμίνιο.

Δίφωτο οροφής TLB12

Δίφωτο οροφής TLB12 από αλουμίνιο.

Showing 1–15 of 17 results