"Φωτιστικά Οροφής Εσωτερικού"

Τα φωτιστικά οροφής απαιτούνται σε χώρους όπου η οροφή είναι εμφανής και δεν έχει ντυθεί με κάποια ψευδοροφή. Συνήθως οι πηγές φωτισμού και η φιλοσοφία είναι αντίστοιχη με αυτή των χωνευτών φωτιστικών.

HQI οροφής μονόφωτο

HQI οροφής μονόφωτο από αλουμίνιο.

Τρίφωτο σποτ 6205

Τρίφωτο σποτ 6205 QR111

Τετράφωτο οροφής TLB4

Τετράφωτο οροφής TLB4 από αλουμίνιο.

Τρίφωτο οροφής TLB3

Τρίφωτο οροφής TLB3 από αλουμίνιο.

Δίφωτο οροφής TLB12

Δίφωτο οροφής TLB12 από αλουμίνιο.

Τρίφωτο οροφής XF-003H

Τρίφωτο οροφής XF-003H από αλουμίνιο.

Δίφωτο οροφής XF-002H

Δίφωτο οροφής XF-002H από αλουμίνιο.

Showing 1–15 of 17 results