Εξωτερικός Φωτισμός

Τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες προδιαγραφές στεγανότητας και ανθεκτικότητας από την στιγμή που εκτίθενται σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασία, υγρασίας και ακτινοβολίας.